Pomoč pri urejanju prometa zaradi rekonstrukcije občinske ceste