christmas-cookies-1886760_1920
Politika zasebnosti in uporabe piškotkov


Turistično društvo Gorje, Podhom 80, 4247 Zg. Gorje, za delovanje spletne strani www.vintgar.si uporablja piškotke. Piškotki so majhne podatkovne enote, ki nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, razumevanje, kako uporabljajo našo stran, in ki nam posredujejo podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletne strani bolj prijeten in učinkovit. Piškotki ne beležijo nobenih osebnih podatkov o uporabniku in ne shranjujejo informacij, ki bi vas lahko identificirale. Piškotki, ki nam pomagajo ustrezno prikazati vsebine, omogočajo delovanje obrazcev in drugih bistvenih elementov spletne strani. Zbiramo le piškotke ki sledijo število obiskovalcev strani ter kako se le ti premikajo po strani. Tovrstni piškotki so aktivni le v času trajanja seje.
Za delovanje spletne strani uporabljamo piškotke Google Analytics. Google Analytics je storitev spletnega analiziranja. Nudi nam informacije o obnašanju uporabnikov na naši spletni strani in nam s tem pomaga ustvariti boljšo uporabniško izkušnjo. Pri razbiranju teh podatkov vas ne moremo osebno prepoznati. Življenjska doba teh piškotkov znaša do 2 let. Primer uporabljenih piškotkov: _ga, __gat, __gid.
Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete. Več o možnostih upravljanja piškotkov v posameznih brskalnikih lahko preberete tukaj.

Privacy and Cookie PolicyTourist Association Gorje, Podhom 80, 4247 Zg. Gorje, uses cookies to operate the website www.vintgar.si. Cookies are small data units that allow us to compare new and past visitors, understand how they use our site, and provide us with information that can make future website visits more enjoyable and effective. Cookies do not record any personally identifiable information about the user and do not store information that may identify you. Cookies, help us display the content properly, enable the forms and other essential elements of the website to function. We only collect cookies that track the number of page visitors and how they are scrolled through the page. Such cookies are only active for the duration of the session.
Google Analytics cookies: Google Analytics is a web analytics service. It provides us with information about user behavior on our site, helping us create a better user experience. We are unable to personally identify you when compiling this information. The life of these cookies is up to 2 years. Example cookies used: _ga, __gat, __gid.
You can also completely prevent cookies from being installed in your browser for all web pages you visit. Cookies already stored on your computer can be deleted. You can find more information about managing cookies in individual browsers here.