Naravne znamenitosti

Soteska Vintgar je 1600 m dolga in do 250 m globoka soteska na vzhodnem robu Triglavskega narodnega parka, 4 km severozahodno od središča Bleda.

DOLINA RADOVNE

Med najlepše alpske doline v Sloveniji zagotovo spada dolina reke Radovne, v katero se stekata dve dolini, Kot in Krma. Omenjeno območje se razprostira v Triglavskem narodnem parku, kar delno omejuje razvoj množičnega turizma. Zaradi svojih lepot jo obiskujejo predvsem »osvajalci nekoristnega sveta«, željni miru in čistega zraka.

POKLJUŠKA SOTESKA

Pokljuka skriva v svoji notranjosti mnoge dragocenosti. Med njimi izstopa naravni spomenik Pokljuška soteska. Skoraj dva kilometra dolga soteska je ostanek nekdanjega toka, ki se je po koncu zadnje ledene dobe med umikanjem ledenikov zajedel v apnenčasto kamnino. Pozneje se je voda umaknila v globino in nastala je največja fosilna soteska v Sloveniji.

POGLEJSKA CERKEV

Poglejska cerkev je jama – skalni spodmol z manjšo votlino na obrobju vasi Poljšica pri Zgornjih Gorjah. To naravno votlino je ob svojem umiku izdolbel triglavski ledenik.

JULIJSKE ALPE IN TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Triglavski narodni park je poimenovan po simbolni gori Triglav (2864 m) in spada med najstarejše parke v Evropi, saj prvi poizkusi zavarovanja segajo v leto 1906. Obsega skoraj 84 tisoč hektarov in pokriva skoraj celoten del Vzhodnih Julijskih Alp.